Hedeflerimiz

Hedeflerimiz
  • Moment markamızı Dünya’ya tanıtmak,
  • Teknolojik ürün ve bilgi üretmek, ticarileşmesini sağlamak,
  • Farklı platformlarda işbirliği yolları geliştirilerek iyi bir co-designer olmak,
  • Daha fazla katma değeri olan projeler üretmek,
  • Üründe ve üretim süreçlerinde yapılan yenilikler ile üretim maliyetlerini düşürmek,
  • Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamını artırmak,
  • Üretim kapasitesi ve verimliliği artırmak,
  • Ürün kalitesi ve standardını yükseltmek,
  • Kişiye özel implantların tasarım ve üretimlerini gerçekleştirmek,